• Phát triển trí thông minh về ngôn ngữ trong giờ Tập làm văn ở Trường tiểu học Đông Đô

    Năm 1983, tiến sĩ Howard Gardner – một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard- đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind” (tạm dịch “Cơ cấu của trí tuệ”), trong đó ông công bố các nghiên cứu và lý thuyết của mình về sự đa dạng của trí thông minh. Theo Gardner, trí thông minh “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị … Chi tiết

  • PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

    Yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực là vấn đề cấp bách nhằm nâng cao chất lượng dạy học của tất cả các môn học ở  các trường THPT, trong đó có bộ môn lịch sử. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường THPT là vấn đề đang được xã hội và các cấp lãnh đạo ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Đồng thời … Chi tiết

  • CÂU CHUYỆN CỦA NHÀ VẬT LÝ FA-RA-DAY VÀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

    Cảm ứng điện từ là nội dung quan trọng trong chương trình vật lý lớp 11 và quá trình tìm ra hiện tượng trên cũng là một bài học quý giá về sự đam mê, tính kiên trì của nhà bác học tài hoa trên con đường chinh phục tri thức nhân loại. Hình ảnh nhà bác học Fa-ra-đay được in trên đồng tiền nước Anh Dòng điện sinh ra từ trường nhưng làm thế nào để từ trường sinh ra dòng điện? Câu hỏi đã thách thứ … Chi tiết