Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường tự hào đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công cuộc trồng người.

Nhà trường đã và đang đào tạo trên 25.616 lượt học sinh, số học sinh đã tốt nghiệp ra trường 6.262 em. Hiện nay, trường THPT Đông Đô là một trong 10 trường ngoài công lập có số lượng học sinh cao và ổn định của thành phố Hà Nội. Gần 300 cặp anh chị em ruột đã và đang học tập tại trường.