Thành tích

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường tự hào đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công cuộc trồng người

Kết quả học tập, tốt nghiệp hàng năm

• Trong 25 năm (1991-2016) Trường Đông Đô đã và đang đào tạo trên 25.616 lượt học sinh, 6.262 học sinh đã tốt nghiệp.
• Tỉ lệ tốt nghiệp THPT: 96 - 100% (15% loại khá giỏi).
• Tỉ lệ học sinh giỏi và học sinh tiên tiến hàng năm: 65 - 75%
• Tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng: 70 - 98%.
• 15 học sinh được Giải thưởng trong các kì thi Học sinh giỏi quốc gia.
• 190 học sinh được Giải thưởng trong các kì thi HSG thành phố Hà Nội
• 96 học sinh được Giải thưởng trong các kì thi đấu thể dục thể thao cấp quận, thành phố, quốc gia.
• 201 học sinh được tặng 287 Giải thưởng Đông Đô, 177 Giải thưởng Búp sen xanh, 24 Giải thưởng Lớp trưởng giỏi, 24 Giải thưởng Bí thư Chi đoàn giỏi, 24 Giải thưởng Đội trưởng cờ đỏ giỏi.
• 113 học sinh được tặng Giải thưởng trong các Hội thi Học sinh Đông Đô thanh lịch.
• 1.142 học sinh được nhận Học bổng Đông Đô và Học bổng Võ Thế Quân.

Bảng vàng thành tích

• Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2014)
• Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 04 Bằng khen (1993, 2000, 2011, 2016)
• UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua (2013)
• Tập thể lao động xuất sắc từ năm học 2010 - 2011 đến nay.
• Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng 5 Bằng khen.
• Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Nhà trường danh hiệu Trường học thân thiện, học sinh tích cực.
• Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Thư viện Nhà trường danh hiệu Thư viện Tiên tiến
• Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội tặng danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc về TDTT liên tục từ năm 2001 đến năm 2015.
• Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ tặng nhiều Giấy khen.

Sự kiện nổi bật