TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: 8, phố Võng Thị, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 37.531.676 - Fax: (024) 37.531.676

E-mail: vanphong@dongdops.edu.vn - Website: http://dongdops.edu.vn

Fanpage: http://facebook.com/truongphothongdongdo

Bản đồ đường đi tới Trường Phổ thông Đông Đô