TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: 8, phố Võng Thị, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 37.531.676 - Fax: (024) 37.531.676

E-mail: phothongdongdo@gmail.com - Website: http://dongdops.edu.vn

Fanpage: phothongdongdo

Bản đồ đường đi tới Trường Phổ thông Đông Đô