Thành tích hoạt động phong trào

  • Năm 2009, Trường đạt Giải A tập thể trong cuộc thi toàn quốc Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội TW, Hội Tem Việt Nam và Công ty Tem Việt Nam phối hợp tổ chức.
  • Em Vũ Thị Thu Dung, Chi đoàn 12D1, đạt Giải Ba các trường THPT cụm Tây Hồ - Ba Đình trong cuộc thi Kể chuyện lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Học tập Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ.
  • Thành tích thể dục thể thao: Hàng năm các em học sinh đã tích cực tham gia Hội khoẻ Phù Đổng quận Tây Hồ và Hội khoẻ Phù Đổng TP Hà Nội, Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc, Hội khoẻ thanh niên quận Tây Hồ.
Năm 2015 Đội tuyển trường 14 HCB và là Đơn vị đạt Giải Ba toàn đoàn môn Thể dục tại Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ IX
Năm 2014 Nguyễn Xuân Tài 12D1 HCĐ môn Karatedo cấp Quận
Năm 2013 Nguyễn Viết Quân 12D1 HCV môn Karatedo cấp Quận
Năm 2013 Phan Thành Việt 12A2 HCĐ môn Karatedo cấp Quận
Năm 2013 Vũ Trung Hiếu 12A1 HCB môn TaeKwondo cấp Quận
Năm 2013 Phan Thành Việt 12A2 HCB môn Vovinam cấp Quận
Năm 2013 Nghiêm Xuân Dũng 12A2 HCĐ môn Vovinam cấp Quận
Năm 2012 Đội tuyển trường Đơn vị khá tại Giải chạy Báo Hà Nội mới quận Tây Hồ
Năm 2012 Đội tuyển trường Giải Ba đồng đội
Năm 2012 Chu Thái Thủy, Trần Lệ Giang 12A3, 12D1 HCV Khiêu vũ cấp Quận
Năm 2012 Vũ Trung Hiếu 11A1 HCV môn Teakwondo cấp Quận
Năm 2012 Phan Thành Việt 11A2 HCB môn Võ Vovinam cấp Quận
Năm 2012 Nguyễn Trung Đức, Phạm Công Minh, Đào Vũ Hà Nhi, Nguyễn Thị Thúy Hồng 12A4, 12A4, 12A2, 12A2 HCĐ môn Võ Vovinam cấp Quận
Năm 2011 Đội tuyển trường Giải Ba đồng đội Môn Khiêu vũ thể thao Hội khỏe Phù Đổng, 4 HCV nội dung thi cá nhân, 01 HCV môn TaekWondo, 03 HCV môn Karatedo cấp Thành phố.
Năm 2010 Đội tuyển trường HCĐ môn Khiêu vũ TT cấp thành phố
Năm 2010 Mai Diệu Linh, Nguyễn Huy Thanh 12D1, 12D1 HCB môn Khiêu vũ nhóm B và HCĐ nhóm G cấp Quận
Năm 2010 Vũ Quốc Huy, Trần Mỹ Linh 12D1, 10D3 HCB môn Khiêu vũ nhóm G cấp Quận
Năm 2010 Nguyễn Thế Thắng, Hoàng Thuỳ Linh 12A1,10D1 HCĐ môn Khiêu vũ nhóm B cấp Quận
Năm 2010 Đinh Tiến Hoàng, Lê Thuý Phương 12A1,10D1 HCĐ môn Khiêu vũ nhóm C cấp Quận
Năm 2009 Mai Diệu Linh, Nguyễn Huy Thanh 11D1, 11D1 HCĐ Khiêu vũ TT cấp Thành Phố
Năm 2009 Lê Bích Hạnh, Lê Thanh Hải 10A1, 10A1 HCĐ môn Điền kinh thi đấu cấp Quận
Năm 2008 Nguyễn Trung Thành, Nguyễn P. H. Ngọc 12A3, 12D1 HCĐ môn Khiêu vũ TT cấp thành phố
Năm 2007 Đội tuyển trường HCĐ Khối Quận môn Khiêu vũ TT Hội khoẻ Phù Đổng Hà Nội
Năm 2007 Nguyễn Tiến Đạt 11A8 HCB và HCĐ Pencaksilat Hội khoẻ Phù Đổng Hà Nội
Năm 2006 Nguyễn Thế Thắng 12A3 HCV môn Cầu chinh cấp thành phố
Năm 2006 Phạm Duy Anh 10A8 HCB Pencaksilat Giải võ thuật trẻ mở rộng
Năm 2006 Phạm Tiến Đạt 10A8 HCĐ Teawondo Giải võ thuật trẻ mở rộng
Năm 2005 Đội tuyển trường HCV đồng đội nữ Giải báo Hà Nội mới
Năm 2005 Đội tuyển trường HCĐ đồng đội nam Giải báo Hà Nội mới
Năm 2005 Phạm Huyền Trang HCV cá nhân nữ Giải báo Hà Nội mới
Năm 2005 Lê Xuân Mừng HCV cá nhân nam Giải báo Hà Nội mới
Năm 2005 Bùi Y Phúc HCB cá nhân nữ Giải báo Hà Nội mới
Năm 2004 Bùi Gia Long 10A3 HCB Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2004 Nguyễn Duy Hoài 11C2 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2003 Trương Trọng Tâm 10A3 HCB trong giải Pencaksilat các CLB mạnh toàn quốc
Năm 2003 Nguyễn Như Linh 11A5 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2003 Đỗ Đức Minh 10A5 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2003 Nguyễn Quang Minh 10A3 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2003 Trịnh Công Hiệp 10A4 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2002 Hoàng Thiêm 12A3 HCV Giải Pencassilat trẻ toàn quốc
Năm 2002 Hoàng Thiêm 12A3 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2002 Vũ Cao Cường ,Nguyễn Duy Long ,Vương Mạnh Thắng 12A4 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội
Năm 2001 Vương Mạnh Thắng 12A4 HCĐ Hội thi Pencassilat Hà Nội mở rộng
Năm 2001 Hoàng Thiêm 11A3 HCB Hội thi Pencassilat Hà Nội mở rộng
Năm 2000 Nguyễn Văn Quân 12A1 HCV cá nhân và đồng đội Karatedo tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc
Năm 2000 Nguyễn Duy Linh 10A5 HCĐ Giải Pencassilat Hà Nội