Thành tích học tập trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia

Kỳ thi cấp quốc gia

Liên tục trong các năm qua, một số em đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Thủ đô tham dự và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:

  • Nguyễn Thị Dương Cầm: Giải Khuyến khích môn Lịch sử (năm 2002);
  • Nguyễn Thị Thục Anh: Giải Ba môn Lịch sử (năm 1999);
  • Nguyễn Việt Hà: Giải Ba môn Lịch sử (năm 2000);
  • Hoàng Thị Nguyệt Nga: Giải Khuyến khích môn Địa lý (năm 2001).

Trường THPT Đông Đô là một trong các trường phổ thông không chuyên của Hà Nội thường xuyên có học sinh tham dự và đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Kỳ thi cấp thành phố

Một số em đã đạt giải cao trong các kỳ thi HSG lớp 12 do Sở GD ĐT Hà Nội tổ chức hàng năm:


Năm 2018
Đỗ Thị Huế 12D1 Giải Ba môn Ngữ Văn
Năm 2015 Lâm Yến Nhi 12D1 Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh
Năm 2015 Lê Phan Tuấn Vũ 12D1 Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh
Năm 2014 Nguyễn Quỳnh Chi 12D1 Giải Khuyến khích môn Ngữ văn
Năm 2013 Đặng Thị Bích Phượng 12D1 Giải Ba môn Ngữ văn
Năm 2013 Phan Thanh Tâm 12D1 Giải Khuyến khich môn Ngữ Văn
Năm 2012 Trần Thị Hà Nhi 12D1 Giải Ba môn Ngữ văn
Năm 2012 Vũ Ngọc Nam 12D1 Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2011 Nguyễn Hiền Thảo 12D1 Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn
Năm 2011 Nguyễn Hoàng Linh Chi 12D1 Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn
Năm 2010 Đỗ Nhật Anh 12A1 Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn
Năm 2010 Phạm Ngọc Kế 12C1 Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2010 Trần Nam Khánh 12D1 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2010 Vũ Linh Giang 12D1 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2009 Bùi Phương Linh 12C1 Giải Ba môn Ngữ văn
Năm 2008 Nguyễn Cẩm Nhung 12A1 Giải Ba môn Sinh học
Năm 2008 Trần Hoài Nam 12C1 Giải Khuyến khích môn Văn
Năm 2008 Đào Phương Thảo 12C1 Giải Khuyến khích môn Văn
Năm 2007 Trần Đăng Khoa 12A1 Giải Khuyến khích môn Hoá
Năm 2007 Bùi Ngọc Anh 12A1 Giải Khuyến khích môn Sinh học
Năm 2007 Nguyễn Hương Giang 12C2 Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2007 Đào Thị Anh 12C2 Giải khuyến khích môn Địa lý
Năm 2007 Nguyễn Lưu Tường Linh 12C2 Giải khuyến khích môn Địa lý
Năm 2007 Đinh Thị Tâm 12C2 Giải Khuyến khích môn Ngữ văn
Năm 2006 Nguyễn Thanh Trang 12C1 Giải Ba môn Địa lý
Năm 2006 Đỗ Như Quỳnh 12C1 Giải Khuyến khích môn Văn
Năm 2006 Tạ Thanh Vân 12C1 Giải Khuyến khích môn Văn
Năm 2006 Phạm Thị Hương Ly 12C1 Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2006 Đặng Thị Lan Ngọc 12C1 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2005 Phạm Lê Hoàng 12C1 Giải Ba môn Lịch sử
Năm 2005 Bùi Anh Tiến 12A1 Giải Khuyến khích môn Hoá học
Năm 2005 Nguyễn Kim Huệ 12C1 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2004 Nguyễn Thu Hiền 12A1 Giải Nhì môn Sinh học
Năm 2004 Bùi Thị Biên 12D Giải Nhì môn Văn học
Năm 2004 Hoàng Thương Thương 12C Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2004 Lê Thanh Hà 12C Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2004 Nguyễn Huyền Thương 12C Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2003 Nguyễn Thị Hương 12C Giải Khuyến khích môn Văn học
Năm 2003 Nguyễn Thuỳ Linh 12C Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2003 Nguyễn Thu Hương 12C Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2003 Nguyễn Hồng Thái 12C Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2002 Vương Thuỳ Hương 12A7 Giải Ba môn Địa lý
Năm 2002 Nguyễn Hải Yến 12A7 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2002 Nguyễn Thị Dương Cầm 12A7 Giải Ba môn Lịch sử
Năm 2002 Trần Thanh Thuý 12A7 Giải Ba môn Lịch sử
Năm 2001 Đỗ Hải Yến 12A1 Giải Nhất môn Lịch sử
Năm 2001 Lê Ngọc Diệp 12A5 Giải Khuyến khích môn Lịch sử
Năm 2001 Hoàng Thị Nguyệt Nga 12A5 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2001 Nguyễn Thị Thu Trang 12A5 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2001 Lê Ngọc Lan 12A5 Giải Khuyến khích môn Địa lý
Năm 2001 Đặng Thị Ngọc Thu 12A4 Giải Khuyến khích môn Văn học
Năm 2000 Vương Thuỳ Dương 12C Giải Nhì môn Địa lý
Năm 2000 Phạm Việt Dũng 12C Giải Ba môn Địa lý
Năm 2000 Nguyễn Việt Hà 12C Giải Ba môn Lịch sử
Năm 2000 Vũ Thị Lan Anh 12C Giải Ba môn Lịch sử
Năm 2000 Nguyễn Hữu Nghĩa 12A1 Giải Khuyến khích môn Hoá học
Năm 1999 Nguyễn Duy Bình 12A1 Giải Ba môn Hoá học
Năm 1998 Nguyễn Lan Hương 12C1 Giải Ba môn Lịch sử
Năm 1997 Nguyễn Tuấn Anh 12A1 Giải Nhì môn Hoá học
Năm 1999 Lê Thị Việt Hoa 12C1 Giải Ba môn Văn