Tổ chức nhà trường

Ban giám hiệu

 • Hiệu trưởng Trường THPT Đông Đô: TS Võ Thế Quân.
 • Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Đô: TS Lưu Thị Khánh.


Chi bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam

 • Bí thư chi bộ: TS. Võ Thế Quân
 • Phó bí thư chi bộ: Đ/c Phùng Bá Đam
 • Danh sách đảng viên:
  • Đ/c Nguyễn An Nghi
  • Đ/c Phạm Quang Lại
  • Đ/c Mã Ngọc Hai
  • Đ/c Nguyễn Thị Hà
  • Đ/c Hồ Thị Trang
  • Đ/c Phạm Thị Thu
  • Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt
  • Đ/c Phạm Thị Hiền
  • Đ/c Trịnh Thị Hà Giang
  • Đ/c Nguyễn Thị Hạnh
  • Đ/c Vũ Minh Phượng


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 • Bí thư: Đ/c Lương Tuyết Trang (Chi đoàn 12D1)
 • Phó bí thư: Đ/c Chu Thị Trang (Chi đoàn 11A1)
 • Cố vấn Đoàn trường: Đ/c Lê Văn Minh


Bộ phận văn phòng

 • Đ/c Mã Ngọc Hai – Chánh Văn phòng
 • Cử nhân Nguyễn Thị Hợi – Phó Văn phòng
 • Cử nhân Đặng Thị Tố Vân
 • Cử nhân Bùi Thị Hồng Nhâm
 • Cử nhân Nguyễn Thị Lan Anh
 • Cử nhân Phạm Thị Thanh Huyền
 • Cử nhân Lê Lương Tuyển
 • Cử nhân Lê Văn Minh
 • Đ/c Nguyễn Tiến Lân
 • Đ/c Nguyễn Văn Thường
 • Đ/c Nguyễn Hữu Cung.
 • Đ/c Khúc Thị Dậu
 • Đ/c Nguyễn Thị Quyên
 • Đ/c Bùi Thị Lệ Hằng


Ban đại diện cha mẹ học sinh

Trưởng ban đại diện CMHS Trường Phổ thông Đông Đô: Ông Hoàng Đình Dung

Ban đại diện cha mẹ học sinh giữ vị trí quan trọng trong việc phối hợp giữa gia đình và Nhà trường để quản lý giáo dục học sinh ở nhà và ở trường. Hàng năm Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị giáo dục vào dịp đầu năm học để thảo luận và thông qua các biện pháp tăng cường giáo dục học sinh, động viên các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ với Nhà trường để thực hiện có hiệu quả quy trình đào tạo của Trường phổ thông Đông Đô.

Sự kiện nổi bật