• Nguyễn Phương Nga (học sinh lớp 5A năm học 2011 - 2012 Trường tiểu học Đông Đô)

  Em Nguyễn Phương Nga sinh ngày 13/10/2001 tại Hà Nội, là học sinh lớp 5A năm học 2011 - 2012 Trường tiểu học Đông Đô, đã học tại trường từ lớp 1 (năm học 2007-2008). Trong các năm học vừa qua được sự dạy bảo tận tình của các Thầy, Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình em Nguyễn Phương Nga đã chăm chỉ học tập và liên tục đạt danh hiệu  Học sinh giỏi. Trong kỳ thi giai đoạn III năm họ … Chi tiết

 • Nguyễn Vũ Hà Nhi (học sinh lớp 3A năm học 2011 - 2012 Trường tiểu học Đông Đô)

  Em Nguyễn Vũ Hà Nhi sinh ngày 22/01/2003 tại Hà Nội, là học sinh lớp 3A năm học 2011 - 2012 Trường tiểu học Đông Đô. Trong năm học vừa qua được sự dạy bảo tận tình của các Thầy, Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, em Nguyễn Vũ Hà Nhi đã chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu Học sinh giỏi . Em Nguyễn Vũ Hà Nhi tham gia nhiệt tình mọi hoạt động của trường, lớp. Hiện nay là lớp trưở … Chi tiết

 • Lâm Yến Nhi (học sinh lớp 8A năm học 2011 - 2012)

  Em Lâm Yến Nhi sinh ngày 12/08/1998 tại Hà Nội, là học sinh lớp 8A năm học 2011 - 2012 Trường phổ thông Đông Đô, đã học tại trường từ lớp 1 (năm học 2004-2005). Trong các năm học vừa qua được sự dạy bảo tận tình của các Thầy, Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình em Lâm Yến Nhi đã chăm chỉ học tập và liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Trong kỳ thi giai đoạn IV năm học 2011 - 2012, … Chi tiết

 • Lê Thị Minh Thuý (học sinh lớp 11A1 năm học 2011 - 2012)

  Em Lê Thị Minh Thuý sinh ngày 02/08/1995 tại Hà Nội, là học sinh lớp 11A1 năm học 2011 - 2012 Trư­ờng phổ thông Đông Đô, đã học tại tr­ờng từ lớp 6 (năm học 2006-2007). Trong các năm học vừa qua đ­ược sự dạy bảo tận tình của các Thầy Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình em Lê Thị Minh Thuý đã chăm chỉ học tập và liên tục đạt danh hiệu  Học sinh giỏi. Trong kỳ thi giai đoạn IV năm họ … Chi tiết

 • Lương Thị Tuyết Trang (học sinh lớp 11D1 năm học 2011-2012)

  Em Lương Thị Tuyết Trang, sinh ngày 28/02/1995 tại Hà Nội, là học sinh lớp 11D1 năm học 2011-2012, đã học tại trường từ lớp 10 (2010-2011). Trong các năm học vừa qua, được sự chỉ dẫn tận tình của các thầy, cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, em đã luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, đạt kết quả cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của trường, … Chi tiết

 • Vũ Hà Anh (học sinh lớp 2A năm học 2011 - 2012)

  Em Vũ Hà Anh sinh ngày 15/5/2004 tại Hà Nội là học sinh lớp 2A năm học 2011-2012. Trong năm học vừa qua, được sự dạy bảo tận tình của các thầy, cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, em luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và năm học 2011-2012 em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của Trường. Em Vũ Hà Anh đã đạt giải nhất Hội Thi Vẻ Đẹp Tuổi Thơ … Chi tiết

 • Lê Phương Thảo (học sinh lớp 9A năm học 2011-2012)

  Em Lê Phương Thảo trong những năm học vừa qua được sự dạy bảo tận tình của các Thầy, Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, em Lê Phương Thảo đã chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường Đông Đô Em Lê Phương Thảo sinh ngày 30/7/1997 tại Hà Nội, là học sinh lớp 9A năm học 2011-2012, đã học tại trường từ lớp 6 (2008-2009) đến nay. … Chi tiết

Sự kiện nổi bật