Chính sách học phí

Mức học phí Trường trung học phổ thông Đông Đô năm học 2017 - 2018

- Học phí học sinh lớp 1 chất lượng cao (học tăng cường môn Tiếng Anh và Tin học): Bán trú 5 ngày/tuần ( 10 buổi/tuần) 2.000.000/tháng.

- Học phí Lớp 10: Bán trú 3 ngày/tuần ( 9 buổi/tuần) 1.700.000/tháng.

- Học phí Lớp 10 chất lượng cao: Bán trú 3 ngày/tuần (9 buổi/tuần): 1.800.000/tháng.

- Học phí Lớp 11: Bán trú 3 ngày/tuần ( 9 buổi/tuần) 1.800.000/tháng.

- Học phí Lớp 11 chất lượng cao: Bán trú 3 ngày/tuần (9 buổi/tuần): 1.900.000/tháng.

- Học phí Lớp 12 (bồi dưỡng thi THPT quốc gia): Bán trú 5 ngày/tuần (11 buổi/tuần): 2.500.000/tháng.

- Học phí ổn định trong cả năm học.

- Kinh phí đóng góp tăng cường cơ sở vật chất trường học: 800.000đ/học sinh (năm đầu tiên) từ năm thứ 2 trở đi: 600.000đ/học sinh. Gia đình có hai anh chị em ruột học tại trường thì em được giảm 100% kinh phí tăng cường CSVC.

- Đối với học sinh con gia đình được hưởng chính sách ưu đãi: Nhà trường thực hiện theo Nghị định số 28/CP và 73/CP của Chính phủ và thông tư số 23/2001/TTLT/BCT-BLĐTBXH ngày 06/04/2001 của Liên Bộ tài chính và Bộ lao động thương binh XH.

- Học sinh có hộ khẩu tại phường Bưởi được miễn 100% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất.

Sự kiện nổi bật