Trường THPT Đông Đô tổ chức họp Hội đồng đào tạo.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 thành công tốt đẹp, sáng nay ngày 28/8/2019, Trường THPT Đông Đô đã tổ chức họp Hội đồng đào tạo.

Thành phần tham gia gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó, các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn, các Trợ lý Hiệu trưởng.

TS Võ Thế Quân- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày kế hoạch năm học một cách chi tiết và cụ thể, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực quyết tâm xây dựng thành công trường học Thông minh- Hạnh phúc như chủ trương đã đề ra.

TS Võ Thế Quân- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Giờ nghỉ giải lao

Cuộc họp nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn

-----------------

Biên tập      : Cô Lê Hồng Nhung - Trợ lý HT về HC, ĐN & TT

Bài viết        : Cô Hồ Thị Trang - GVCN, Trợ lý HT về Đào tạo

Nguồn ảnh  : Cô Hồ Thị Trang - GVCN, Trợ lý HT về Đào tạo

                     Thầy Lê Lương Tuyển - Trợ lý HT về CSVC & An ninh