TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM LỊCH SỬ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT, lịch sử thuộc nhóm môn khoa học xã hội và là một trong những môn học tự chọn theo định hướng nghề nghiệp.

Môn Lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, giúp học sinh nhận thức và vận dụng được các bài học lịch sử giải quyết những vấn đề của thực tế cuộc sống; góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Với mong muốn mang lại cho HS những giờ học thú vị, giúp các em chủ động, sáng tạo và phát huy tốt năng lực sáng tạo, tư duy, năng lực phê phán, sự tự tin, chủ động và định hướng nghề nghiệp, cô giáo Đoàn Thị Thúy đã xây dựng tiết học trải nghiệm: PHIÊN TÒA QUỐC TẾ XÉT XỬ TỘI ÁC CHIẾN TRANH CỦA MĨ Ở VIỆT NAM.

Tiết học trải nghiệm được thực hiện ở lớp 12D1, 12D2. Phiên tòa diễn ra theo đúng trình tự các bước của phiên tòa thực tế, gồm: 1 chủ tọa, 3 thẩm phán, 1 công tố viên, đại diện bên nguyên, đại diện bên bị, luật sư của 2 bên.

Tiết học thực sự đã được sân khấu hóa với sự “nhập vai” xuất sắc của các học sinh trong phiên tòa. Các em đã đưa ra các dẫn chứng cụ thể, sinh động tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mĩ, tinh thần yêu chuộng hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

 

Bài viết: ThS. Đoàn Thị Thúy – Nhóm trưởng bộ môn Lịch sử

Nguồn ảnh: ThS. Đoàn Thị Thúy