THÔNG TIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý TRONG ĐỢT CHUYỂN TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

1. CHUYỂN TRƯỜNG NỘI TỈNH

Ngày 22/8/2023 là hạn cuối để CMHS gửi yêu cầu chuyển trường trên cổng dịch vụ công về chuyển trường, Các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ CMHS thực hiện theo đúng lịch;

Chậm nhất 17h00 ngày 24/8/2023, trường nơi đến hoàn thành xác nhận học sinh đến

Xác nhận “đồng ý tiếp nhận ” nếu nhà trường còn chỉ tiêu và được Hội đồng xét duyệt nhất trí; Xác nhận “Từ chối” với các trường hợp còn lại

- Chậm nhất 17h00 ngày 26/8/2023, trường đi hoàn thành xác nhận học sinh đi

Xác nhận “đồng ý chuyển đi ” nếu nhà trường nơi đến đồng ý tiếp nhận và nhà trường nơi chuyển đi đồng ý chuyển đi;

Xác nhận “Từ chối” với các trường hợp còn lại.

Từ ngày 28/8 đến 31/8: Trường đến hoàn thiện thủ tục theo đúng hướng dẫn tại CV 2985

Chậm nhất 4/9Hoàn thành thông báo kết quả và cấp phiếu vào lớp cho học sinh

2. HỌC SINH XIN HỌC LẠI

-         Học lại tại trường cũ ( Khối 11, khối 12)

Chậm nhất ngày 28/8/2023: Trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thêm mới trên CSDL ngành;

Ngày 31/8/2023: Sở GDĐT sẽ  hoàn thành xác nhận và chuyển dữ liệu

Chậm nhất 4/9:  các đơn vị hoàn thành việc tiếp nhận và xếp lớp

-         Học lại tại trường khác ( Khối 11, khối 12)

Chậm nhất ngày 28/8/2023: Trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thêm mới trên CSDL ngành nếu trường còn chỉ tiêu;

Ngày 31/8/2023: Sở GDĐT sẽ  hoàn thành xác nhận và chuyển dữ liệu

Chậm nhất 4/9:  Các đơn vị hoàn thành việc tiếp nhận và xếp lớp

-         Học lại đầu cấp (khối 10)

Chậm nhất ngày 22/8/2023: Trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập danh sách học sinh xin học lại mẫu M2C (File đính kèm)

14h00 ngày 23/8/2023: Nhà trường nộp về Sở GDĐT danh sách xin học xin học lại đầu cấp mẫu M2C (02 bản) cho đ/c Oanh (Phòng QLT Phòng 406- 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm)

 Ngày 31/8/2023: Tiếp nhận danh sách học sinh xin học lại đã được từ Sở GDĐT

Chậm nhất 17h00 ngày 04/9: Các đơn vị thêm mới học sinh học lại, Sở xác nhận và đơn vị xếp lớp;

3. CHUYỂN TRƯỜNG NGOẠI TỈNH

 A. Chuyển đi tỉnh ngoài ( không nhập trên dịch vụ công chuyển trường)

Bước 1: Học sinh nộp Đơn xin chuyển trường có xác nhận của thủ trưởng trường nơi đến cho trường nơi đi

Bước 2: Trường nơi đi nộp Sở GDĐT (qua Email phòng QLT&KĐCL hoặc hệ thống công văn điện tử) Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 cùng danh sách học sinh chuyển đi kèm theo

Sở GDĐT sẽ trả Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 cho các đơn vị đã gửi Công văn về Email phòng QLT&KĐCL trước 17h00 ngày 22/8/2023 vào lúc 14h00 ngày 23/8/2023 tại Sở GDĐT phòng 406, 23 Quang Trung. Các đơn vị cử cán bộ lên nhận để trả cho học sinh

Bước 3: Tiếp nhận Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 của các học sinh đã đề nghị

Bước 4: Thủ trưởng nơi đi ghi ý kiến vào Đơn và cấp cho học sinh hồ sơ chuyển trường để chuyển đi các tỉnh:

   - Đơn xin chuyển trường có ý kiến của nơi đi, nơi đến

   - Học bạ chính

   - Giấy giới thiệu của thủ trưởng trường nơi đi gửi trường nơi đến

   - Sao y quyết định 1257

   - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10

B. Chuyển từ các tỉnh thành phố khác về Hà Nội  

Bước 1: Học sinh nộp hồ sơ theo các thành phần tại mục II.1 Công văn 2985 cho nhà trường nơi đến

Bước 2: Đơn vị nơi đến kiểm tra hồ sơ của học sinh xin chuyển đến, tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chuyển trường và tiếp nhận học sinh nếu còn chỉ tiêu

Bước 3: Trường nơi đến tiếp nhận dữ liệu học sinh trên CSDL ngành do trường nơi đi gửi, ngày 31/8/2023 sở sẽ xác nhận và trường đến sẽ thực hiện xếp lớp, hoàn thành chậm nhất 04/9/2023

 4. TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC

Từ 19/8 đến 22/8: Trường tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ và các điều kiện tại mục V.2 Công văn 2985 tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chuyển trường và tiếp nhận học sinh nếu còn chỉ tiêu;

14h00 ngày 23/8/2023: Nhà trường nộp về Sở GDĐT hồ sơ kèm theo Công văn học sinh đề nghị tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cho đ/c Oanh - Phòng QLT (Phòng 406 -23 Quang Trung, Hoàn Kiếm)

Ngày 31/8/2023Tiếp nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu từ Sở GDĐT

Chậm nhất 17h00 ngày 04/9: Các đơn vị thêm mới học sinh, Sở xác nhận và các đơn vị xếp lớp;