THÔNG BÁO HỌP GIÁO VIÊN DỰ TUYỂN NĂM HỌC 2018-2019

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG ĐÔ

 

 

THÔNG BÁO HỌP GIÁO VIÊN DỰ TUYỂN

NĂM HỌC 2018-2019

 

Hiệu trưởng Trường THPT Đông Đô trân trọng kính mời các thầy, cô giáo đã nộp hồ sơ dự tuyển năm học 2018-2019 đến họp tại Trường THPT Đông Đô:

- Thời gian: 14h00 ngày 10/3/2018 (Thứ 7)

- Địa điểm: Phòng hội thảo (tầng 10)

- Nội dung: Hiệu trưởng thông báo chi tiết nội dung kế hoạch thi tuyển và nhận lịch thi.

Đề nghị các thầy, cô đến dự đủ và đúng giờ.

 

                            

                                                                       Hà Nội, ngày 26/02/2018       

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                            

                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                

 

                                                                                                                        TS. Võ Thế Quân