Lương Thị Bích Ngọc (học sinh lớp 10D1 năm học 2014 - 2015 Trường phổ thông Đông Đô)

Trong kỳ thi giai đoạn II năm học 2014 - 2015, em Lương Thị Bích Ngọc đã đạt tổng số điểm cao nhất hệ THPT (60.5 điểm, điểm bình quân: 8,6: Toán 9.5, Lý 8.5, Sinh 8, Văn 8, Địa lý 8.5, Anh 9, Chính tả 9)

Em Lương Thị Bích Ngọc sinh ngày 07/01/1999 tại Bắc Kạn, là học sinh lớp 10D1 năm học 2014 - 2015 Trường phổ thông Đông Đô.

Trong kỳ thi giai đoạn II năm học 2014 - 2015, em Lương Thị Bích Ngọc đã đạt tổng số điểm cao nhất hệ THPT (60.5 điểm, điểm bình quân: 8,6: Toán 9.5, Lý 8.5, Sinh 8, Văn 8, Địa lý 8.5, Anh 9, Chính tả 9). Em Lương Thị Bích Ngọc luôn gương mẫu thực hiện Nội quy học sinh, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thường xuyên giúp đỡ bạn; được bạn bè, Thầy, Cô tin yêu, quý mến.

Với những thành tích trên, em Lương Thị Bích Ngọc xứng đáng được tặng Giải th­ưởng Đông Đô đợt 93.

Chúc em Lương Thị Bích Ngọc đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học và học giỏi của học sinh Đông Đô.