Hưởng ứng ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam

Hưởng ứng ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam (09/11/2018), Trường THPT Đông Đô đã tổ chức phổ biến luật phòng chống tác hại thuốc lá, luật giao thông đường bộ và luật biển Việt Nam trong giờ chào cờ và tiết sinh hoạt lớp bằng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng để học sinh toàn trường hiểu biết, nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Các hoạt động góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thực tiễn.

Để góp ý kiến vào luật giáo dục sửa đổi đang được quốc hội khóa XIV thảo luận tại kỳ họp thứ 6, nhà trường đã tổ chức Hội nghị CBGV để trao đổi góp ý kiến về luật giáo dục sửa đổi. Tại Hội nghị TS. Võ Thế Quân – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày ý kiến sâu sắc, tâm huyết, đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung luật giáo dục, phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới, phù hợp với Nghị quyết đại hội XII và Nghị quyết 29 khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Nhiều ý kiến tâm huyết của các thầy cô giáo đã đóng góp vào việc sử đổi luật giáo dục cho phù hợp với cuộc sống.

Những hoạt động trên đây của trường Đông Đô là thiết thực, hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và đưa việc giáo dục pháp luật vào nề nếp trong nhà trường.