Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào học Trường phổ thông Đông Đô 2016 - 2017

Bắt đầu từ năm học 2016 - 2017, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đăng ký vào học tại Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đông Đô. Quý vị phụ huynh có thể đăng ký học trực tuyến cho con em mình qua mẫu đăng ký trực tuyến tại đây hoặc gửi email về địa chỉ phothongdongdo@gmail.com theo mẫu sau:

Tới        : phothongdongdo@gmail.com

Chủ đề  : Phiếu đăng ký vào học Trường phổ thông Đông Đô năm học 2016-2017

Nội dung:

   - Họ tên học sinh: ............................

   - Ngày tháng năm sinh:.......................

   - Năm học 2015-2016 đã học ở Trường:..................................................... Lớp: .................................................

   - Có nguyện vọng vào học lớp......................................................năm học 2016-2017 Trường phổ thông Đông Đô

   - Họ và tên bố hoặc mẹ: ...................................

   - Điện thoại liên hệ của bố hoặc mẹ:.................................................

   - Địa chỉ: ..........................................

Căn cứ phiếu đăng ký vào Trường, Ban tuyển sinh Nhà trường sẽ xếp lịch mời quý vị phụ huynh đến làm thủ tục tuyển sinh.

TRƯỜNG PT ĐÔNG ĐÔ RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ VỊ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH.