CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRƯỜNG PT ĐÔNG ĐÔ 2015 - 2020

Cấp ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đồng chí:

Bí thư Chi bộ:  TS.Võ Thế Quân.

Phó Bí thư Chi bộ: Mã Ngọc Hai, Chi uỷ viên: Trịnh Thị Hà Giang

Ngày 21/04/2003 Ban thường vụ Quận uỷ Tây Hồ đã ra quyết định số 52-QĐ/QUTH về việc thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Trường trung học Đông Đô trực thuộc Quận uỷ Tây Hồ. Đại hội Chi bộ lần thứ nhất tổ chức năm 2003. Đại hội Chi bộ lần thứ tư nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 19/05/2015 đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu chủ yếu: Lãnh đạo Trường phổ thông Đông Đô ngày càng phát triển bền vững, thực hiện quyết liệt, hiệu quả 4 đổi mới về phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp giáo dục, phương pháp quản lý. Xây dựng và hoàn thiện Hội đồng sư phạm 3 thế hệ, giữ vững vị trí Trường Tiên tiến - Hiện đại - Chất lượng cao của giáo dục Thủ đô và cả nước, luôn luôn đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới giáo dục; góp phần tích cực vào sự nghiệp xã hội hoá giáo dục và góp phần nâng cao dân trí ở quận Tây Hồ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, THPT  trên địa bàn quận Tây Hồ và Thủ đô Hà Nội. Đại hội Chi bộ đã nhất trí thông qua phương châm chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới:

Kỷ luật và Hợp tác là sức mạnh.

Ý chí quyết định thành công.

Nền nếp quyết định chất lượng.

Sáng tạo quyết định tương lai.

       

Các đồng chí đảng viên và cán bộ giáo viên Trường phổ thông Đông Đô luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; đồng tâm, hiệp lực xây dựng Trường phổ thông Đông Đô tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao của nền giáo dục Thủ đô và cả nước, là tấm gương tiêu biểu của giáo dục Tây Hồ trong những thập niên đầu thế kỷ 21.

Chi bộ Trường phổ thông Đông Đô liên tục được Quận uỷ Tây Hồ công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2009, 2012 được tuyên dương là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của quận Tây Hồ.

Hiện nay Chi bộ có 15 đồng chí đảng viên. Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Trường phổ thông Đông Đô đánh dấu sự hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở của Trường, là đảm bảo vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài của Trường phổ thông Đông Đô.