Bùi Đắc Minh (học sinh lớp 7A năm học 2014 - 2015 Trường phổ thông Đông Đô)

Trong kỳ thi giai đoạn II năm học 2014 - 2015, em Bùi Đắc Minh đã đạt tổng số điểm cao nhất hệ THCS (65 điểm, điểm bình quân: 9,3: Toán 10, Lý 9.8, Anh 8. Văn 9, Sử 9.5, Địa10. Chính tả 9). Em Bùi Đắc Minh luôn là một học sinh gương mẫu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nội quy học sinh, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thường xuyên giúp đỡ bạn; được bạn bè, Thầy, Cô tin yêu, quý mến.

Em Bùi Đắc Minh sinh ngày 06/02/2003 tại Hà Nội, là học sinh lớp 7A năm học 2014 - 2015 Trường phổ thông Đông Đô, đã học tại trường từ lớp 1.

Trong các năm học vừa qua, được sự dạy bảo tận tình của các Thầy, Cô giáo, sự quan tâm chăm sóc của gia đình em Bùi Đắc Minh đã chăm chỉ học tập và liên tục đạt Học sinh giỏi.

Trong kỳ thi giai đoạn II năm học 2014 - 2015, em Bùi Đắc Minh đã đạt tổng số điểm cao nhất hệ THCS (65 điểm, điểm bình quân: 9,3: Toán 10, Lý 9.8, Anh 8. Văn 9, Sử 9.5, Địa10. Chính tả 9). Em Bùi Đắc Minh luôn là một học sinh gương mẫu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nội quy học sinh, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thường xuyên giúp đỡ bạn; được bạn bè, Thầy, Cô tin yêu, quý mến.

Với những thành tích trên, em Bùi Đắc Minh xứng đáng được tặng Giải thưởng Đông Đô đợt 93.

Đây là lần thứ 3 em Bùi Đắc Minh được nhận Giải thưởng Đông Đô (lần 1: Đợt 90, lớp 6A, 2013 – 2014, lần 2: Đợt 92, lớp 6A, 2013 – 2014)

Chúc em Bùi Đắc Minh đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học và học giỏi của học sinh Đông Đô.