Xây Dựng Và Phát Triển

Ngày 15/07/1991 UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 1254/QĐ thành lập Trường phổ thông trung học Đông Đô. Đây là Trường phổ thông ngoài công lập thứ 3 được thành lập ở Thủ đô.

Trong năm học đầu tiên 1991-1992, theo đề xuất của TS.Võ Thế Quân, Hiệu trưởng Nhà trường; Bộ GDĐT cho phép triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Xây dựng Trường phổ thông 3 cấp do TS.Võ Thế Quân làm Chủ nhiệm đề tài (mã số của đề tài: B93-24-62). Để triển khai đề tài trên trong năm học 1992-1993 Trường đã tiến hành mở các lớp THCS và 1 lớp 1 đầu tiên. Trên cơ sở thành công của năm học này và để thực hiện Luật Giáo dục tiểu học, ngày 25/08/1993 UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định 3176/QĐ thành lập Trường tiểu học Đông Đô và bổ nhiệm TS.Lưu Thị Khánh làm Hiệu trưởng. Đây là trường tiểu học ngoài công lập đầu tiên được thành lập ở Hà Nội.

Hệ thống trường phổ thông liên cấp Đông Đô bao gồm Trường trung học Đông Đô và Trường tiểu học Đông Đô đều do Công đoàn Trường đại học sư phạm Hà Nội bảo trợ và thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội và Phòng GDĐT quận Tây Hồ. Sự liên kết trong đào tạo giữa Trường tiểu học Đông Đô và Trường trung học Đông Đô tạo thành một nhà trường hoàn chỉnh, đồng bộ và thống nhất: Trường phổ thông Đông Đô, đào tạo học sinh liên tục từ lớp 1 đến lớp 12; giáo dục, hình thành, phát triển nhân cách và bồi dưỡng trí tuệ cho thế hệ trẻ ở bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đây là một mô hình giáo dục mới ở nước ta phù hợp với Luật Giáo dục năm 2005.

Mục tiêu của Trường phổ thông Đông Đô:

  1. Đào tạo học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông phân ban liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 với chất lượng cao theo chương trình của Bộ GDĐT. Thực hiện sự mềm hoá quá trình đào tạo theo quy trình năm giai đoạn.
  2. Đặc biệt chú ý phát triển trí tuệ, kỹ năng thực hành, có năng lực thích ứng với cuộc sống và bồi dưỡng nhân cách người Việt Nam hiện đại. Áp dụng các phương pháp dạy học mới theo hướng cá thể hoá quá trình đào tạo; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật, các thành tựu của công nghệ thông tin vào quá trình dạy học.
  3. Xây dựng, hoàn thiện quy trình đào tạo và cơ chế quản lý theo hướng phát huy tối đa nội lực, chủ động tạo ra động lực và điều kiện cho sự phát triển liên tục, ổn định, lâu dài của Nhà trường tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI.

Với mục tiêu trên Trường phổ thông Đông Đô đào tạo theo nguyện vọng và năng lực của học sinh trong các hệ:

Hệ Tiểu học

Trường tiểu học Đông Đô tổ chức học 2 buổi/ngày(bán trú), theo chương trình của Bộ GDĐT, đặc biệt Tin học và Tiếng Anh trở thành môn học chính khoá. Từ Lớp 1 học sinh bắt đầu học Tiếng Anh. Học sinh được giáo dục toàn diện cả về thể chất, văn hoá và các môn nghệ thuật. Học sinh lớp 1 được theo học đến lớp 12.

Hệ Trung học cơ sở

Học sinh được học chương trình nâng cao về các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Chú trọng giáo dục toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Nhà trường tổ chức học bán trú cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Hệ Trung học phổ thông phân ban

Học sinh học chương trình THPT phân ban theo hướng nâng cao và chuẩn bị thi đại học. Bồi dưỡng năng lực cho học sinh giỏi, chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi TP và quốc gia. Nhà trường tổ chức học bán trú cho cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.
Theo Quyết định của Bộ GDĐT từ năm học 1993 - 1994 đến năm 1999-2000 và từ 2003 đến 2006 Trường phổ thông Đông Đô đã triển khai đào tạo thí điểm Hệ trung học phân ban. Từ thực tiễn đào tạo của mình Trường phổ thông Đông Đô đã đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu để Bộ GDĐT hoàn thiện chương trình, kế hoạch đào tạo Hệ trung học phân ban.
Chương trình Trung học phân ban nhằm phát huy sở trường và năng lực của học sinh, chuẩn bị học lên đại học, cao đẳng và bước vào cuộc sống. Từ năm học 2006 – 2007 chương trình THPT phân ban được triển khai đại trà trong cả nước, học sinh được học tập trong các ban: Ban KHTN, Ban KHXH và NV, Ban cơ bản (Cơ bản A: Học nâng cao các môn Toán, Lý, Hoá; Cơ bản C: Học nâng cao các môn Văn, Sử, Địa; Cơ bản D: Học nâng cao các môn Toán,Văn, Anh).

Lớp chất lượng cao

Thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ tuổi học trò, bắt đầu từ năm học 2003-2004 Nhà trường tổ chức lớp chất lượng cao trong các hệ đào tạo. Mục tiêu của lớp chất lượng cao là giúp các em học sinh phát triển năng khiếu, tạo nguồn học sinh giỏi cho các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia, quốc tế và góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

• Chương trình nâng cao theo chuyên đề phù hợp với đối tượng học sinh: 8-10 tiết/tuần ở các môn Toán, Tiếng Anh
• Bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu tham gia các đội tuyển học sinh giỏi.
• Học văn hóa kết hợp với thể thao, nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa.
• Học nhóm, tự học theo chủ điểm dưới sự giám sát và hỗ trợ của các giáo viên chuyên môn.
• Ôn luyện và kiểm tra trực tuyến kiến thức theo chương trình học chi tiết tới từng chương định kỳ theo hàng tuần, hàng tháng, chuyên đề, học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm học nhằm đánh giá khách quan nhất năng lực thực sự của học sinh, đồng thời bổ sung và tăng cường kiến thức thường xuyên.
• Chương trình bồi dưỡng thi ViOlympic, IOE

Lớp song ngữ Việt – Anh.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy song ngữ trong các trường THPT từ năm 2015 và để giúp cho học sinh hội nhập quốc tế có hiệu quả, bắt đầu từ năm học 2009-2010 Nhà trường sẽ triển khai kế hoạch tổ chức các lớp song ngữ Việt - Anh cho các lớp đầu cấp học (lớp 1, 6, 10). Mục đích của các lớp song ngữ Việt - Anh là bồi dưỡng kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và trong cuộc sống, có khả năng học tập một số môn văn hoá (Toán, Lý, Hoá...) bằng tiếng Anh. Chương trình được tổ chức theo nhu cầu của học sinh giữa Trường phổ thông Đông Đô cùng với Hệ thống giáo dục Eton tập trung chuyên sâu giúp học sinh rèn luyện tư duy ngôn ngữ, suy nghĩ về thế giới bằng Anh Ngữ và sống bằng Anh Ngữ qua các khóa học được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Phương châm cơ bản trong chương trình hoạt động của Trường phổ thông Đông Đô là:

Tất cả vì chất lượng đào tạo (Đức, Trí, Thể, Mỹ).
Tôn vinh nhân phẩm và tài năng của giáo viên, tôn trọng và phát triển nhân cách của học sinh.

Trong 25 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay các mục tiêu và quy trình đào tạo đã được Nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu qủa, vừa đáp ứng các mục tiêu đào tạo của bậc học vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Nhờ đó chất lượng của Nhà trường ngày càng nâng cao.