Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 của Trường THPT Đông Đô