Học bổng & Ưu đãi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 STT Nội dung chương trình
1 Học bổng Võ Thế Quân (dành cho các em học sinh vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên học giỏi, chăm ngoan, có nhiều tiến bộ trong học tập & rèn luyện đạo đức)
2

Học bổng Đông Đô (dành cho các học sinh đạt kết quả cao trong kì thi đầu vào thường niên).
Cơ cấu học bổng:

  • 01 giải Nhất: học bổng 100% học phí.
  • 05 giải Nhì: học bổng 75% học phí.
  • 05 giải Ba: học bổng 50% học phí.
3 Giải thưởng Đông Đô (dành cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập & rèn luyện đạo đức)
4 Giải thưởng Búp sen xanh (dành cho các cá nhân & tập thể học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các bài tập nghiên cứu khoa học)

Sự kiện nổi bật