CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 STT Nội dung chương trình
1 Học bổng Võ Thế Quân (dành cho các em học sinh vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên học giỏi, chăm ngoan, có nhiều tiến bộ trong học tập & rèn luyện đạo đức)
2

Học bổng Đông Đô (dành cho các học sinh đạt kết quả cao trong kì thi đầu vào thường niên).

3 Giải thưởng Đông Đô (dành cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập & rèn luyện đạo đức)

4

5

Giải thưởng Búp sen xanh (dành cho các cá nhân & tập thể học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các bài tập nghiên cứu khoa học)

Giải thưởng Học sinh Đông Đô thanh lịch