Trường THPT Đông Đô tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Nội dung chính của Chương trình đào tạo tại trường THPT Đông Đô là :

  • 2 mục tiêu: tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện xét tuyển vào ĐH và CĐ,